2021- Podpisanie umowy na kompleksową obsługę ceramiczną z firmą Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

Podpisanie umowy na kompleksową obsługę ceramiczną z firmą Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

2021- Przekształcenie firmy ZM INVEST Sp. z o.o. Sp.k. na INVEST Sp. z o.o.

– Przekształcenie firmy ZM INVEST Sp. z o.o. Sp.k. na INVEST Sp. z o.o.

2020 - Zawarcie- przedłużenie umowy z firmą COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy.

– Zawarcie- przedłużenie umowy z firmą COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy.

2020- Podpisanie umowy na kompleksową obsługę ceramiczną z Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

– Podpisanie umowy na kompleksową obsługę ceramiczną z Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

2020- Przekształcenie firmy ZM Invest S.A. na ZM INVEST Sp. z o.o. Sp.k.

– Przekształcenie firmy ZM Invest S.A. na ZM INVEST Sp. z o.o. Sp.k.

2019 – Zakup większościowych udziałów w firmie TABEX-OZMO Sp. z o.o.

– Zakup większościowych udziałów w firmie TABEX-OZMO Sp. z o.o.

2018- Nabycie nowych nieruchomości na ul. Przemysłowa 7 celem poszerzenia działalności handlowo-usługowej o działalność produkcyjną.

– Nabycie nowych nieruchomości na ul. Przemysłowa 7 celem poszerzenia działalności handlowo-usługowej o działalność produkcyjną.

 

2018- Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2015 (16.08.2018).

– Uzyskanie  Certyfikatu ISO 9001:2015 (16.08.2018).

 

2016- Zawarcie umowy z Hutą Celsa Ostrowiec na kompleksową obsługę ceramiczną

Podpisanie na kolejne lata umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi ceramicznej Stalowni jakościowej i ilościowej w Celsa „Huta Ostrowiec”

2017- Zawarcie porozumienia z Zakładami Magnezytowymi Ropczyce w kwestii nabycia-sprzedaży akcji.

– Zawarcie porozumienia z Zakładami Magnezytowymi Ropczyce w kwestii nabycia-sprzedaży akcji.

 

2017- Zmiana siedziby firmy z ul. Przemysłowa 1 na ul. Przemysłowa 7 (21 czerwca 2017).

– Zmiana siedziby firmy z ul. Przemysłowa 1 na ul. Przemysłowa 7 (21 czerwca 2017).

 

 

2015 PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ FERROSTAL ŁABĘDY

Podpisanie umowy na dalsze świadczenie kompleksowej obsługi ceramicznej w firmie Ferrostal Łabędy.

2014 PONOWNE URUCHOMIENIE STALOWNI W ISD HUTA CZĘSTOCHOWA

Po siedemnastu miesiącach postoju, ponownie uruchomiono Stalownię w ISD Huta Częstochowa a tym samym wznowiono pracę oddziału ZM Invest S.A

2013 UTWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU ZM INVEST S.A W GLIWICACH

Utworzono nowy Oddział ZM Invest S.A w Gliwicach na podstawie umowy  w sprawie kompleksowej obsługi ceramicznej zawartej pomiędzy ZM Invest S.A. a Ferrostal Łabędy

2012 ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU REMONTÓW CERAMICZNYCH

Rozszerzenie działalności Działu Remontów Ceramicznych ZM Invest S.A. o wykonywanie kompleksowych zabudów urządzeń cieplnych w przemyśle stalowym, cementowym i wapienniczym zarówno w kraju jak i za granicą.

2012 UTWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU ZM INVEST S.A. W STALOWEJ WOLI

Utworzenie nowego Oddziału ZM Invest S.A. w Stalowej Woli.

2011 Podpisanie kolejnej umowy z ISD Huta Częstochowa

Podpisanie umowy z ISD Huta Częstochowa Sp. z.o.o w sprawie świadczenia usług serwisowych w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej Stalowni Huty.

2011 Utworzenie Oddziału ZM Invest S.A. w Krakowie

Utworzenie Oddziału ZM Invest S.A. w Krakowie w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych (kątowniki, kształtowniki, drut, rury, blachy itd.).

2010 Zacieśnienie współpracy z IFGL Refractories Limited Kalkuta (Indie)

Zacieśnienie współpracy z IFGL Refractories Limited Kalkuta (Indie) w zakresie rozszerzenia sprzedaży wyrobów ZM Ropczyce S.A. do wielu kontrahentów IFGL na świecie.

2009 Poszerzenie umowyz ISD Huta Częstochowa

Poszerzenie umowy z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w sprawie świadczenia usług serwisowych w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2008 Wykonanie piecy Maerza w Finlandii i Francji oraz piecy szybowych w Rosji

Firma ZM Invest S.A. dokonała m.in. zgodnie z własnym projektem zabudowy dwóch pieców Maerza do wypalania wapna w Finlandii i Francji.

Ponadto wykonała zabudowę dwóch pieców szybowych na terenie Rosji.

2007 Podpisanie kontraktu na piec Maerz'a - Huta Rautaruukki (Finlandia)

Podpisanie kontraktu na kompleksowy projekt zabudowy i dostawy materiałów ogniotrwałych na piec Maerz’a – Huta Rautaruukki (Finlandia).

2006 Oddział w ISD Huta Częstochowa

Utworzenie oddziału w ISD Huta Częstochowa w zakresie kompleksowych dostaw materiałów ogniotrwałych oraz nadzoru nad ich zabudową.

2006 Oddiał w firmie Gonar-Bis Sp z o. o. w Katowicach

Utworzenie oddziału w firmie Gonar- Bis Sp zo.o. w Katowicach w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2006 Oddział w HSW –Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli

Utworzenie Oddziału w HSW –Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli w zakresie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2006 Instytut Materiałów Nieżelaznych Gliwice O/Legnica

Instytut Materiałów Nieżelaznych Gliwice O/Legnica -przejęcie kompleksowej obsługi ceramicznej.

2005 Rozszerzenie działalności oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza

Rozszerzenie działalności oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza (Polska) o kompleksową dostawę materiałów oraz nadzór nad zabudową i eksploatacją urządzenia RH do próżniowego odgazowania stali

2005 Utworzenie oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza

Utworzenie oddziału w Mittal Steel Poland Oddział Dąbrowa Górnicza (Polska) zajmującego się konserwacją wyłożenia ogniotrwałego konwertorów

2004 Oddział w Celsa „Huta Ostrowiec”

Utworzenie oddziału i prowadzenie kompleksowej obsługi ceramicznej stalowni jakościowej i ilościowej w Celsa „Huta Ostrowiec” (Polska)

2004 Obsługa ceramiczna stalowni w Hucie Batory

Przejęcie kompleksowej obsługi ceramicznej Stalowni w Hucie Batory.

2004 Oddział w KGHM Polska Miedź – Oddział Legnica

Empty section. Edit page to add content here.

2004 Oddział w US Steel Koszyce (Słowacja)

Empty section. Edit page to add content here.