Zakres usług

Zakres kompleksowych usług naszej firmy jest zróżnicowany i w zależności od oczekiwań (naszych partnerów) klientów obejmuje:

» organizację logistyki dostaw wszystkich materiałów ogniotrwałych

» magazynowanie i utrzymanie niezbędnych zapasów materiałów ceramicznych oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi

» montaż i aplikację dostarczonych materiałów ceramicznych

» wykonywanie dokumentacji poeksploatacyjnej (serwis poeksploatacyjny) wyłożeń ogniotrwałych

» analizę kosztów zużycia materiałów ceramicznych na poszczególnych urządzeniach cieplnych /a nawet strefach/