W grudniu 2002 r. ponad 93% pracowników ZM „Ropczyce” powołało do istnienia spółkę pracowniczą ZM Invest S.A. angażując w nią własny kapitał.

Organy nadrzędne spółki:

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu

Leon Marciniec

Wiceprezes Zarządu

Rafał Marciniec

Wiceprezes Zarządu

Janusz Bira

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Załocha