Zarządzanie jakością

Polityka jakości

Firma INVEST Sp. z o.o. prowadzi działalność handlowo-usługową od 2002r w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń cieplnych, dostaw i zabudowy materiałów ceramiki ogniotrwałej, a od 2023r produkcję nieformowanych materiałów ogniotrwałych.

 

Realizację usług handlowo-montażowo-produkcyjnych opieramy na indywidualnych wyspecyfikowanych wymaganiach i oczekiwaniach klientów z branży przemysłu; stalowego, metali nieżelaznych, cementowo- wapienniczego i innych stosujących materiały ogniotrwałe w urządzeniach cieplnych.

 

Cele strategiczne firmy

Długoterminowym celem strategicznym firmy jest stałe podnoszenie satysfakcji Klienta poprzez oferowanie najwyższego poziomu usług w obszarze ;Kompleksowa obsługa w zakresie; projektowania, wykonawstwa  i serwisu wyłożeń ogniotrwałych. Produkcja nieformowanych materiałów ogniotrwałych. Handel materiałami ceramicznymi.

Realizacja celów i zamierzeń

Politykę jakości firma realizuje poprzez:

  1. Systemowe podejście do zarządzania przez doskonalenie cyklu planowania, projektowania, wykonywania, sprawdzania, korygowania realizowanych zadań na określonych etapach prowadzonej działalności.
  2. Tworzenie celów jakości oraz podejmowanie myślenia przyczynowo- skutkowego opartego na  zapobieganiu powstawania ryzyka.
  3. Reagowanie na potrzeby i badanie zadowolenia klientów.
  4. Przywództwo realizujemy przez wytyczanie kierunków skutecznego działania, pomoc w realizacji zadań, kształcenie  w liderach (działów-oddziałów) postaw wspierających działania pracowników.
  5. Podejście i myślenie procesowe przez identyfikację, dokumentowanie, korygowanie i nieustanne doskonalenie procesów firmy. Kładziemy nacisk na wyniki i ocenę podejmowanych działań.
  6. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników.

Ciągłe doskonalenie przez nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych działań, produktów i usług.

 

Zobowiązania Firmy

W związku z ustalonym zakresem działalności firma INVEST Sp. z o.o. zobowiązuje się :

  1. Dostarczać produkty, projekty i kompleksowe usługi, które spełniają wymagania i oczekiwania klientów.
  2. Wzmacniać zaufanie, satysfakcję klienta i wizerunek rzetelnego dostawcy, wykonawcy usług oraz producenta nieformowanych materiałów ogniotrwałych ze względu na jakość, terminowość   i bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań.
  3. Podjąć skuteczne działania dot. zwiększenia oferty asortymentowej i poszerzenia rynku odbiorców usług montażowych w kraju i za granicą.
  4. Optymalizować koszty usług oraz dostarczanych i produkowanych wyrobów.

Ciągle doskonalić organizację i procesy handlowo-produkcyjno-usługowe w oparciu o wytyczne normy  PN-EN ISO 9001:2015.

Podsumowanie

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za ciągłe doskonalenie i skuteczność systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015 oraz deklaruje zintegrowanie wymagań systemu z procesami biznesowymi zapewniając niezbędne zasoby do realizacji ustalonych celów. Polityka systemu zarządzania jakością jest zakomunikowana (pracownicy, odbiorcy, dostawcy), znana, weryfikowana i oceniana w ramach przeglądu zarządzania.

       Prezes Zarządu

mgr inż. Leon Marciniec

Ropczyce dnia 2.01.2024, Wydanie II