♦ 2022 – W ramach rankingu „Złota setka” tj. zestawienia największych 100 firm Podkarpacia firma ZM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. została sklasyfikowana na 75 miejscu /przychody ze sprzedaży, zatrudnienie, wartość eksportu/.

♦ 2021 – W ramach rankingu „Złota setka” tj. zestawienia największych 100 firm Podkarpacia firma ZM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. została sklasyfikowana na 45 miejscu /przychody ze sprzedaży, zatrudnienie, wartość eksportu/.

♦ 2020 – W ramach rankingu „Złota setka” tj. zestawienia największych 100 firm Podkarpacia firma ZM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. została sklasyfikowana na 63 miejscu /przychody ze sprzedaży, zatrudnienie, wartość eksportu/.

♦ 2019 – W ramach rankingu „Złota setka” tj. zestawienia największych 100 firm Podkarpacia firma ZM INVEST S.A została sklasyfikowana na 47 miejscu /przychody ze sprzedaży, zatrudnienie, wartość eksportu/.

♦ 2018 – Na podstawie audytu TUV Rheinland potwierdza się spełnienie wymagań normy ISO 9001: 2015

♦ 2018- Według ogólnopolskiego rankingu „ Gazele Biznesu 2018 ” firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 1284 pozycji w kraju, co przełożyło się na 39 miejsce w województwie podkarpackim.

W ramach 19 edycji rankingu „ Gazele Biznesu 2018 ” skupiającego najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy zakwalifikowano  4499 firm. Kryterium kwalifikacji oparto na wielkości firm mierzonej; wartością osiąganych przychodów, a dynamikę rozwoju- tempem ich przyrostu w okresie trzech lat tj. od 2015-2017r. W tym okresie firmy musiały w bilansach wykazywać wzrost przychodów ze sprzedaży i ani razu w tym okresie nie odnotować straty.

♦ 2017 – Za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez ZM INVEST S.A. Nagroda Burmistrza Ropczyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

♦ 2016 Laureat Quality International 2016  oraz Złote Godło w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości. Kompleksowe usługi zabudowy  urządzeń cieplnych.

♦ 2016 – W rankingu Złota Setka firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 52 miejscu wśród najdynamiczniej rozwijających się firm na Podkarpaciu w oparciu o wyniki; dynamikę,  przychód, sprzedaż eksportową  oraz ilość osób zatrudnionych.

♦ 2016 – Dyplom uznania PKO Banku Polskiego dla ZM Invest Spółka Akcyjna  za aktywną współpracę w zakresie produktów i usług transakcyjnych.

♦ 2015 – Mecenas Ropczyckiej Kultury Pan Leon Marciniec Prezes Zarządu    ZM Invest S.A. w Ropczycach w podziękowaniu za wspieranie działalności Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.

♦  2014 – Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2014

♦  2013 – Laureat honorowej nagrody Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu   Metali Nieżelaznych

♦  2013 – Nagroda pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego- Certyfikat Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego

♦  2013 – W rankingu największych Firm Podkarpacia „Złota Setka” firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 38 miejscu w oparciu o wyniki finansowe wśród firm najdynamiczniej rozwijających się na Podkarpaciu. Ranking odbył się pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Gazety codziennej Nowiny.

♦  2013 – Laureat konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2013 w kategorii „Firma dziesięciolecia”.

♦ 2013– Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2013 dla ZM Invest S.A za kompleksowe usługi ceramiczne w zakresie zastosowania i zabudowy ceramiki ogniotrwałej (projektowanie, dostawa materiałów, zabudowa, nadzór eksploatacyjny, remonty ceramiczne) w kategorii „Najlepsze usługi”.

♦  2012 – Dyplom za projekt „Nowa konstrukcja zbrojonych, wielkogabarytowych elementów filara monolitycznego Pieca Maerza , twórcy; Zbigniew Czapka (ZMR), Zbigniew Władysław Cichoński (ZM Invest S.A.), Konrad Szeliga (ZM Invest S.A.),   – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, marzec 2012.

♦  2012 – Przynależność do elitarnego klubu „Gazela biznesu” grona najdynamiczniej rozwijających się firm (2012r).

♦  2010„Złoty Lider -Lider Województwa Podkarpackiego” – w konkursie „Solidna Firma” firma ZM Invest S.A. została laureatem VII edycji     konkursu  „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2009”

♦  2010- W rankingu największych Firm Podkarpacia „Złota Setka” firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 34 miejscu w oparciu o wyniki finansowe wśród firm najdynamiczniej rozwijających się na Podkarpaciu. Ranking odbył się pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Gazety codziennej Nowiny.

♦  2010– Przyznanie certyfikatu „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego 2010”.

♦  2010–  Wg rankingu „Lista 2000 przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez gazetę „Rzeczpospolita” w oparciu o wyniki finansowe firma ZM Invest S.A. została sklasyfikowana na 723 miejscu w kraju.

♦  2011– W konkursie „Solidna Firma” firma ZM Invest S.A. została laureatem VIII edycji     konkursu  „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2010”

♦  2008– Uhonorowaniem działalności w zakresie: dynamiki rozwoju, innowacyjności, wysokiej jakości i solidności produktów oraz usług, jak również przyjaznego podejścia do środowiska , dbałości o pracownika jest przyznanie w dniu 14 października 2008r, „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2008”w najbardziej prestiżowej kategorii  „Firma Pięciolecia”.

♦  2008– Firmie ZM Invest S.A. został przyznany tytuł  „Jakość Roku 2008” w konkursie  organizowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną w kategorii usługa, za usługi w zakresie stosowania ceramiki ogniotrwałej.

♦  2008– W konkursie „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego” Pan Prezes Zarządu ZM Invest S.A. Leon Marciniec został uhonorowany tytułem „Laureat 5-lecia” VI edycji konkursu dla rzetelnych firm działających w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

♦  2008 – W 2008r firma dokonała m.in. zgodnie z własnym projektem zabudowy dwóch pieców Maerza do wypalania wapna w Finlandii i Francji. Ponadto wykonała zabudowę dwóch pieców szybowych na terenie Rosji.

♦  2008- Znaczącym osiągnięciem było przyznanie dla Prezesa Zarządu Leona Marcińca tytułu „Zasłużony dla Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego” w dowód uznania dla szczególnych zasług i osiągnięć oraz wybitną wieloletnią działalność na rzecz regionu w kategorii „Gospodarka”.

♦  2006– Działalność firmy ZM Invest S.A równie dobrze była postrzegana w latach poprzednich np. w zakresie  dynamiki wzrostu wartości dodanej. Według rankingu „Puls Biznesu” (grudzień 2006) firma została sklasyfikowana na II miejscu na Podkarpaciu i na XVI w Polsce jako najbardziej dynamicznie rozwijająca się w latach 2003-2005.

♦  2004-2006 – Tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play w latach 2004, 2005, 2006 w konkursie ogólnopolskim.

♦  2005-2007– Laureat konkursu „Solidna Firma” Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za lata: 2005, 2006, 2007.

♦  2003-2005 – Tytuł „Gazela Biznesu 2006”- dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm  w Polsce za lata 20003-2005 /XVI m-ce w Polsce i II m-ce w województwie Podkarpackim /-w konkursie organizowanym przez „Puls Biznesu”.

♦  2003-2006 – Tytuł „Dobra Firma Podkarpacka”-III miejsce w województwie podkarpackim  w zakresie dynamiki rozwoju i osiągniętej efektywności w latach 2003-2006.