Podstawowe usługi

Główne usługi stanowiące największy udział w obrotach firmy:

 • »  usługi w zakresie dostaw materiałów ogniotrwałych i ich zabudowa w urządzeniach cieplnych
 • »  handel surowcami do produkcji materiałów ogniotrwałych
 • »  handel wyrobami hutniczymi
 • »  usługi marketingowo-serwisowe
 • »  usługi w zakresie doradztwa technicznego i wdrażania nowych technologii w branży materiałów ogniotrwałych
 • »  usługi w zakresie projektowania wyłożeń ogniotrwałych

Specjalistyczne usługi

W zakres specjalistycznych usług wykonywanych przez firmę wchodzi:

 • »  Wykonawstwo kompletnych wyłożeń ceramicznych urządzeń cieplnych
 • »  Wykonawstwo monolitycznych elementów wielkogabarytowych bezpośrednio u klienta
 • »  Wykonawstwo konserwacji i remontów wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych
 • »  Montaż i serwisowanie urządzeń do aplikacji materiałów ogniotrwałych
 • »  Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie instalacji i aplikacji wyrobów