Doradztwo

Doradztwo dotyczące procesów  inwestycyjnych związanych z ceramiką ogniotrwałą, dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klientów przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości tych usług oraz ich kompleksowości.

Analiza kosztowa zastosowanych rozwiązań w oparciu o uzyskane wyniki wskaźnikowe (zł/Mg, kg/Mg)