Asortyment dostarczanych i zabudowywanych materiałów ogniotrwałych

Wyroby formowane wypalane:

» magnezjowe

» magnezjowo-chromitowe

» magnezjowo-spinelowe

» magnezjowo-spinelowe z dodatkiem ZrO2

» magnezjowo-cyrkonowe

» forsterytowe

» cyrkonowe

» korundowo-chromitowe

» korundowe na wiązaniu azotkowym

» glinokrzemianowe

» wysokoglinowe

» andaluzytowe

» boksytowe

» szamotowe

Wyroby nieformowane:

» betony sypkie

» masy konstrukcyjne, naprawcze i ochronne

» zasypki izolacyjno-ochronne i uszczelniające

» zaprawy do łączenia wyrobów

» mieszanki żużlotwórcze

Wyroby formowane niewypalane:

» magnezjowo-grafitowe

» magnezjowo-węglowe

» magnezjowo-spinelowo-grafitowe

» magnezjowo-chromitowe

» korundowo-grafitowe

» prefabrykaty z niskocementowych betonów korundowo – spinelowych

i spinelowych

» prefabrykaty z betonów zasadowych

» wysokoglinowe

Wyroby specjalne:

» kształtki gazoprzepuszczalne

» kompletne wyłożenie króćca RH do próżniowego odgazowania stali

» zestawy spustowe do urządzeń cieplnych

» komplety biceramiczne

» betonowe elementy monolityczne

» kształtki do odlewania tradycyjnego

» kształtki palnikowe