Certyfikat ISO 9001:2015

Potwierdzenie przyznania certyfikatu ISO 9001:2015

www.certipedia.com

nr  ID: 9105037156

Najwyższa jakość usług

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także stawiając na rozwój Spółki i utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych klientów wdrożyliśmy w 2006.08.09 System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000. W ramach recyrtyfikacji w 2018 roku firma INVEST Sp. z o.o. utrzymała i wdrożyła System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

W swoich celach priorytetowych firma INVEST Sp. z o.o.  dąży do zachowania wysokiego poziomu jakości usług i ich kompleksowości, tak aby w ścisłej współpracy z odbiorcami tych usług optymalizować przebiegi procesów technologicznych oraz koszty produkcji, a przez to dostarczać klientom satysfakcji ze stosowanych wyrobów ogniotrwałych.
Jest to możliwe dzięki ciągłej obserwacji i analizie rynku, jak również ciągłemu doskonaleniu procesów w firmie uwzględniających założenia jakościowe.

Firma INVEST Sp. z o.o. postawiła na sprawnie funkcjonujący System Zarządzania Jakością celem zapewnienia naszych Klientów, że dostarczane przez nas wyroby i usługi nie są wynikiem przypadku, lecz zostały poddane efektywnym metodom zabezpieczenia jakości.

Wdrożony przez firmę system wymaga od nas czegoś więcej niż tylko stworzenie procedur zapewniania jakości. Oznacza to często konieczność wypełnienia luki w zakresie kultury jakości, która tworzyłaby klimat otwartej współpracy między pracownikami przedsiębiorstwa, dostawcami i klientami, której celem (współpracy) byłoby nieustanne poszukiwanie możliwości usprawnień. Dlatego też wdrożony System Zarządzania Jakością nie jest procesem zakończonym lecz wymagającym ciągłego doskonalenia i usprawniania co staramy się czynić poprzez dostosowanie do specyficznych wymagań i oczekiwań rynku.