Korzyści dla klienta

1. Obniżenie kosztów ceramiki ogniotrwałej związanych z:

» minimalizacją stanów magazynowych poprzez odpowiednią logistykę dostaw

» ciągłą pracę nad optymalizacją kosztowo – jakościową materiałów ogniotrwałych zabudowywanych w urządzeniach cieplnych

» ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników w zakresie wykonywania remontów i aplikacji wyłożeń ogniotrwałych

2. Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości produkcji u naszych klientów poprzez utrzymanie stanu technicznego urządzeń cieplnych i bezpiecznego buforu materiałów ogniotrwałych.

3. Ciągłe doskonalenie usług ceramicznych dzięki ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami materiałów ogniotrwałych.