W skład usług z zakresu inżynieringu i serwisu wchodzą:

» doradztwo techniczne i inspirowanie działań rozwojowych,

» monitoring pracy wyrobów ogniotrwałych,

» monitoring i analiza wskaźników zużycia materiałów ogniotrwałych w poszczególnych urządzeniach cieplnych, a nawet w poszczególnych jego strefach,

» nadzór i wykonawstwo konserwacji oraz remontów wyłożeń ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych (piece, kadzie itd.),

» analizy rynkowe,

» prowadzenie baz danych na temat stosowanych materiałów ogniotrwałych,

» organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń do konserwacji wyłożeń ogniotrwałych tj. torkretnic, manipulatorów, tynkownic itd.,

» serwisowanie w/w urządzeń.

Ponadto w zakres działań inżynieringowych wchodzą szczegółowe analizy procesów technologicznych i ich wpływ na zużycie materiałów ogniotrwałych oraz inspirowanie przedsięwzięć rozwojowych mających na celu poprawę trwałości wyłożeń ogniotrwałych.

Nieodzownym elementem jest także szybkie reagowanie na pojawiające się u Klienta zagadnienia z zakresu zastosowania ceramiki ogniotrwałej i ich rozwiązywanie.