Specjalistyczne usługi

W zakres specjalistycznych usług wykonywanych przez firmę wchodzi:

  • »  Wykonawstwo kompletnych wyłożeń ceramicznych urządzeń cieplnych
  • »  Wykonawstwo monolitycznych elementów wielkogabarytowych bezpośrednio u klienta
  • »  Wykonawstwo konserwacji i remontów wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych
  • »  Montaż i serwisowanie urządzeń do aplikacji materiałów ogniotrwałych
  • »  Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie instalacji i aplikacji wyrobów